škola | Světlá nad Sázavou (okres Havlíčkův Brod)

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Poznejte nás, navštivte nás!                    

Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné městečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. Proto je škola velmi snadno dostupná i pro studenty ze vzdálenějších lokalit.

Světelská akademie je umístěna v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově zrekonstruované a zmodernizované budovy. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum a moderní jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybavením. Součástí školy je také školní sklářská huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a budovách jsou vystaveny práce studentů. Obory zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vysokoškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvarných (designových) oborů a uměleckých řemesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, protože jeho zpracování v tomto kraji je třeba podporovat. Ale k němu přibyly i další materiály. V současné době si lze kromě skla zvolit např. keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu chlapci většinou volí obor umělecký kovář, dívky zase obor zlatník a klenotník.

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném nebo výtvarném (designovém) maturitním oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi žádané obory bytový architekt, průmyslový design i aranžér-propagační grafik. Absolventi se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se umisťují v republikových i mezinárodních soutěžích. Nedávnou absolventkou školy je i Lucie Horáková, vysokoškolačka, která získala titul Best in Design 2019 v mezinárodní soutěži designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, které má kromě všeobecné větve ještě další zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o práci především s dětmi. Každý student dostává k dispozici i pro osobní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmostí, stejně jako prospěchové studium, cenově zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i vícedenní exkurze a zájezdy. Četní absolventi světelského gymnázia se stali a stávají výbornými lékaři, právníky, učiteli a vědci.

Profese, která je dnes na trhu práce velmi žádaná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve světelské akademii jsou připravováni i studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že absolventi těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitelní, není pochyb.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium všeobecné * zaměření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času * zaměření na cizí jazyky)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociálně správní činnost * Pečovatelská činnost)
82-41-M/04 - Průmyslový design
(ŠVP: Průmyslový design)
82-41-M/06 - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
(ŠVP: Umělecký kovář)
82-41-M/06 - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
(ŠVP: Zlatník)
82-41-M/11 - Design interiéru
(ŠVP: Bytový architekt)
82-41-M/12 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
(ŠVP: Keramika a porcelán)
82-41-M/13 - Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
(ŠVP: Zpracování skla)
82-41-M/16 - Kamenosochařství
(ŠVP: Kamenosochařství)
82-41-M/16 - Kamenosochařství
(ŠVP: Zahradní architekt - stavby v zahradách a parcích)
82-42-M/01 - Konzervátorství a restaurátorství
(ŠVP: Konzervátorství a restaurátorství)
82-51-L/01 - Uměleckořemeslné zpracování kovů
(ŠVP: Práce kovářské a zámečnické)
82-51-L/01 - Uměleckořemeslné zpracování kovů
(ŠVP: Práce zlatnické)
82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(ŠVP: Práce truhlářské)
82-51-L/04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
(ŠVP: Práce kamenické)
82-51-L/04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
(ŠVP: Práce keramické)
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla
(ŠVP: Broušení a rytí)
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla
(ŠVP: Hutní tvarování)
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla
(ŠVP: Malba skla)
82-51-L/05 - Uměleckořemeslné zpracování skla
(ŠVP: Umělecké vitráže)
23-65-H/01 - Strojník
(ŠVP: Strojník sklářských automatů)
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
(ŠVP: Brusič skla)
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
(ŠVP: Malba skla)
28-58-H/01 - Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
(ŠVP: Sklář - hutní tvarování)
36-54-H/01 - Kameník
(ŠVP: Kameník)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Propagační grafik)
82-51-H/01 - Umělecký kovář a zámečník, pasíř
(ŠVP: Umělecký kovář a zámečník)
82-51-H/02 - Umělecký truhlář a řezbář
(ŠVP: Umělecký truhlář)
82-51-H/03 - Zlatník a klenotník
(ŠVP: Zlatník a klenotník)
82-51-H/04 - Umělecký keramik
(ŠVP: Umělecký keramik)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
2017 0 136. místo - ústřední kolo Matematická soutěž Náboj - kategorie Junior

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
22. 5. 2019 - 5. 6. 2019
21. 3. 2013 - 26. 3. 2013
24. 5. 2010 - 28. 5. 2010
13. 6. 2007 - 13. 6. 2007
6. 10. 2003 - 10. 10. 2003
25. 9. 2001 - 26. 9. 2001
20. 4. 1999 - 23. 4. 1999
23. 9. 1998 - 23. 9. 1998
Projekt podporují: