82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Umělecký kovář a zámečník

Absolvent je schopen samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů. Jedná se např. o výrobu uměleckých užitkových a dekorativních výrobků z kovů, jako např. slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik, mříží, oplocení apod. včetně jejich instalace. Naučí se číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik. Bude umět posoudit vlastnosti kovů, obsluhovat základní stroje a zařízení a provádět jejich běžnou údržbu.

 • Tříletý obor s talentovou zkouškou
 • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (kresba, modelování)
 • Přihlášky do 30.11.2020

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

 • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
 • WiFi připojení v celé škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Projekt podporují: