23-65-H/01 Strojník

Strojník sklářských automatů

Absolventi jsou připraveni především řídit, seřizovat, obsluhovat a ošetřovat stroje a strojní zařízení, provádět jejich běžnou údržbu a drobné opravy. S těmito kompetencemi souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se např. při kontrole jakosti surovin a výrobků, při vedení záznamů o provozu strojů a zařízení apod.

  • Tříletý obor bez talentové zkoušky
  • Přihlášky do 1.3.2021

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

  • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
  • WiFi připojení v celé škole
  • Možnost účasti v mezinárodních projektech
  • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
  • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
  • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
  • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
  • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy
Projekt podporují: