82-51-H/03 Zlatník a klenotník

Zlatník a klenotník

Absolvent je schopen samostatně zhotovovat a opravovat šperky a klenoty z kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Naučí se vytvářet klenoty a šperky podle předloh i vlastních návrhů, ovládá opracování drahých kovů. Umí číst technické výkresy a dílenské náčrtky, orientovat se v popisech pracovních postupů a technologií, materiálů a starých technik.

 • Tříletý obor s talentovou zkouškou
 • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (kresba, modelování)
 • Přihlášky do 30.11.2020

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

 • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
 • WiFi připojení v celé škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Projekt podporují: