28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

Malba skla

 Žák se naučí konkrétní postupy prací při malování skla, nacvičuje vykonávání samostatné i kolektivní práce, přesnost technologických postupů a ovládnutí pracovních postupů. Pracuje se sklářskými barvami při realizaci řemeslných výrobků ze skla. Učební obor vyžaduje výtvarnou představivost.

  • Tříletý obor bez talentové zkoušky
  • Přihlášky do 1.3.2021

 Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

  • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
  • WiFi připojení v celé škole
  • Možnost účasti v mezinárodních projektech
  • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
  • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
  • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
  • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
  • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

 

Projekt podporují: