82-51-H/04 Umělecký keramik

Umělecký keramik

Absolvent umí vytáčet na hrnčířském kruhu z volné ruky, zhotovovat úchytky a ucha, užívat vhodné dekorační techniky, vypalovat výrobky, třídit dle kvality.

Samozřejmostí je příprava keramických surovin a pracovních hmot, vytváření, sušení a pálení keramických výrobků, přípravu a výrobu sádrových forem a pomůcek pro výpal, glazování, engobování a zdobení keramiky.

 

 • Tříletý obor s talentovou zkouškou
 • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (kresba, modelování)
 • Přihlášky do 30.11.2020

 Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

 • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
 • WiFi připojení v celé škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Projekt podporují: