82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

Broušení a rytí

Obor spojuje praktickou část – obsah tříletého učebního oboru se studijní teoretickou částí. Žák na závěr skládá zkoušku obdobnou závěrečné zkoušce hutní tvarování ve tříletém učebním oboru a maturitní zkoušku. Absolvent je všestranně připraven pro výkon řady činností ve sklářských provozech. Studenti jsou při výuce vedení tak, aby splňovali všechny podmínky pro úspěšné složení přijímací zkoušky na vysokou školu zaměřenou na technické obory nebo uměleckou činnost.

 • Čtyřletý maturitní obor s talentovou zkouškou
 • Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky (kresba, modelování, vyhodnocení 10 domácích prací)
 • Přihlášky do 30.11.2020

Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

 • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
 • WiFi připojení v celé škole
 • Příprava na jazykové zkoušky Cambrige English (KET, PET, FCE, CAE) přímo na naší škole
 • Možnost účasti v mezinárodních projektech
 • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
 • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
 • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
 • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
 • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,3% (77,9) 64,8% (35,9) 27,5% (76,5%) 9,9% (5,9%)
2019 67,8% (74,2) 63,2% (28,3) 81,6% (85,7%) 43,7% (14,3%)
2018 39,4% (56,9) 35,1% (23,0) 68,1% (77,8%) 100% (0%)
2017 54,4% (64,2) 73,8% (47,0) 64,1% (71,4%) 30,1% (28,6%)
2016 51,4% (61,1) 60,7% (35,7) 65,4% (75%) 41,1% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 28,6% (18) 42,9% (4,8) 50% (0%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 81,5% (39) 85,2% (26,2) 96,3% (66,7%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,7% (48) 64,5% (28,6) 65,6% (72,2%) 12,9% (5,6%)
2019 57,1% (50) 33,0% (21,1) 75% (72,7%) 58,0% (9,1%)
2018 91,9% (62) 87,9% (40,0) 89,9% (81,8%) 100% (0%)
2017 67,3% (55) 81,8% (44,8) 74,5% (71,4%) 70% (14,3%)
2016 83,3% (59) 70,2% (39,3) 52,6% (60%) 51,8% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: