36-54-H/01 Kameník

Kameník

Žáci získávají praktické i teoretické vědomosti a dovednosti z oboru zpracování kamene ručním i strojním způsobem včetně sekání a povrchové úpravy písma. Podílejí se na zhotovení různých druhů kamenických výrobků pro stavební účely a rekonstrukce památek, pomníkových dílů apod. Učební obor pro chlapce, na trhu práce mají velmi dobré uplatnění.

  • Tříletý obor bez talentové zkoušky
  • Přihlášky do 1.3.2021

 Další informace a zajímavosti najdete ZDE

Jsme škola rodinného typu s individuálním přístupem k žákům vytvářejícím příjemné vzdělávací klima

  • Moderně vybavené a prostorné učebny, ateliéry a dílny
  • WiFi připojení v celé škole
  • Možnost účasti v mezinárodních projektech
  • Zahraniční stáže, zájezdy, výměnné pobyty
  • Široká nabídka kroužků a volnočasových aktivit – vzdělávacích, jazykových, výtvarných, sportovních, čtenářský klub a klub deskových her, knihovna, čítárna a školní klub.
  • Sportovní vyžití v tělocvičně, posilovně i na venkovních hřištích
  • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, vodácký kurz
  • Možnost ubytování, stravování a občerstvení v budově školy

Projekt podporují: