75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 38,7% (59,5) 30% (28,1) 32,7% (66,7%) 12,7% (33,3%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 66,7% (50,5) 61,1% (34,1) 27,8% (25%) 16,7% (50%)
2018 - - - -
2017 85,7% (64,2) 85,7% (60,9) 50% (50%) 21,4% (50%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 76,4% (62) 77,7% (47,9) 6,4% (40%) 3,8% (40%)
2018 - - - -
2017 50,6% (56) 32,5% (39,0) 16,2% (50%) 10,4% (35,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: