škola | Český Krumlov (okres Český Krumlov)

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
75-41-M/01 - Sociální činnost
23-55-H/01 - Klempíř
33-56-H/01 - Truhlář
36-52-H/01 - Instalatér
36-64-H/01 - Tesař
36-67-H/01 - Zedník
36-69-H/01 - Pokrývač
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
53-41-H/01 - Ošetřovatel
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
66-51-H/01 - Prodavač
75-41-J/01 - Pečovatelské služby

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 7. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
2017 0 8. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016
10. 1. 2011 - 14. 1. 2011
21. 3. 2006 - 22. 3. 2006
5. 4. 2004 - 5. 4. 2004
28. 4. 2003 - 5. 5. 2003
6. 12. 1999 - 10. 12. 1999
15. 9. 1999 - 15. 9. 1999
Projekt podporují: