41-43-M/01 Rybářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (75,3) 50% (33,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 85,5% (75,8) 88,4% (44,1) 89,9% (88,9%) 68,1% (11,1%)
2017 31,3% (55,3) 32,8% (30,2) 29,9% (65%) 100% (0%)
2016 54,4% (69,5) 57,4% (45,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,4% (32) 24,3% (0) 43,2% (42,9%) 100% (0%)
2019 62,9% (47) 20% (0) 60% (62,5%) 100% (0%)
2018 56,8% (33) 54,1% (23,2) 75,7% (50%) 100% (0%)
2017 33,3% (33) 47,6% (22,7) 40,5% (44,4%) 52,4% (11,1%)
2016 67,3% (38) 59,2% (25,9) 49,0% (42,1%) 26,5% (31,6%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (45,3) 50% (24,0) 50% (50%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 20% (33,2) 20% (9,3) 20% (25%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,9% (56) 19,4% (0) 54,2% (78,0%) 100% (0%)
2019 71,6% (59) 67,6% (38,5) 89,2% (94,1%) 100% (0%)
2018 78,1% (62) 78,1% (42,7) 79,5% (81,0%) 71,2% (9,5%)
2017 33,8% (52) 28,2% (36,1) 50,7% (72,7%) 84,5% (3,0%)
2016 25,7% (52) 48,6% (40,6) 41,4% (68,6%) 57,1% (11,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: