29-42-M/01 Analýza potravin

Analýza potravin - hodnocení kvality

Je správnou volbou pro ty mladé lidi, kteří chtějí kromě teoretické přípravy absolvovat i cvičení v chemické a mikrobiologické laboratoři. Obor je zaměřen na hodnocení kvality potravin. Žák získá základní přehled o výživě, výrobě a složení potravin. Velký rozsah výuky odborných předmětů probíhá formou cvičení v chemických a mikrobiologických laboratořích. Žáci provádí hodnocení potravin podle předepsaných legislativních požadavků.

Uplatnění absolventa:
Uplatnění najde v orgánech státní správy, jako jsou orgány ochrany veřejného zdraví, státní veterinární správa i státní zemědělská a potravinářská inspekce, v soukromých laboratořích ve všech odvětvích potravinářského průmyslu v rámci provozní kontroly, v komerčních chemických a mikrobiologických laboratořích se zaměřením na jakost a zdravotní nezávadnost potravin. Absolvent se může uplatnit v laboratořích souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí ale i v laboratořích farmaceutických firem. Obor s tímto zaměřením má přímou návaznost ve studiu na VŠ.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Škola se může pochlubit velice dobrým materiálním vybavením umožňujícím práci ve školní mikrobiologické a chemické laboratoři. Nechybí ani spolupráce školy s odbornou veřejností. Žákům je umožněno poznat reálný provoz potravinářských firem díky exkurzím.

Další možnosti vzdělávání
Po úspěšném absolvování oboru může žák pokračovat ve studiu na vysokých školách (např. Univerzita Pardubice, Baťova univerzita ve Zlíně, VŠCHT v Praze, Mendelova univerzita v Brně) v podobě bakalářského a následně magisterského programu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,1% (81,1) 40,3% (35,4) 20,8% (86,4%) 13,9% (4,5%)
2019 35,3% (74,7) 49,0% (36,5) 43,1% (81,3%) 29,4% (18,8%)
2018 20,3% (62,1) 20,3% (28,2) 24,6% (65,2%) 17,4% (26,1%)
2017 31,9% (59,5) 37,7% (35,4) 23,2% (61,5%) 18,8% (30,8%)
2016 50% (72,6) 73,5% (57,7) 20,6% (56,5%) 20,6% (34,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,9% (59) 93,9% (43,5) 84,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 28,6% (37) 48,6% (22,0) 51,4% (62,5%) 100% (0%)
2018 95,6% (58) 95,6% (51,6) 60% (50%) 11,1% (50%)
2017 - - - -
2016 60,9% (38) 63,0% (31,4) 34,8% (28,6%) 13,0% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 63,0% (33,8) 50,7% (75%) 15,1% (3,6%)
2019 22,4% (50) 28,9% (27,7) 39,5% (66,7%) 48,7% (12,5%)
2018 81,6% (63) 77,6% (44,0) 31,6% (62,1%) 18,4% (31,0%)
2017 74,3% (58) 50% (41,2) 21,6% (51,7%) 35,1% (27,6%)
2016 61,1% (58) 81,9% (50,1) 26,4% (56,7%) 13,9% (36,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: