škola | Pardubice (okres Pardubice)

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a dlouholetou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. Připravuje žáky na budoucí profesní uplatnění v technologickém managementu pekáren, cukráren, perníkáren, mlýnů a dalších potravinářských podniků, v laboratořích a ve sféře ekonomicko - administrativní a na poskytování služeb v obchodu a gastronomii.

Škola disponuje odbornými jazykovými a počítačovými učebnami, chemickými laboratořemi, zcela novou biologickou laboratoří, reologickou laboratoří, dvěma plně vybavenými pekařskými dílnami, dvěma plně vybavenými cukrářskými dílnami, dvěma výukovými bary, cvičnou kuchyní, funkčním periodickým mlýnem. Pekařské a cukrářské výrobky vyrobené ve školních dílnách se prodávají ve školní prodejně žákům, zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Ke sportovnímu vyžití žáků slouží tělocvična a menší gymnastický sál. Prostory školy jsou pokryty wi-fi sítí pro potřeby zaměstnanců i žáků školy.

Škola nabízí vzdělávání:

 • v oborech čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou
  Analýza potravin – hodnocení kvality
  Analýza potravin – Výživový poradce
  Technologie potravin – management potravinářských výrob
  Technologie potravin – mlynářství a výroba krmiv
 • v oborech tříletého studia s výučním listem:
  Kuchař – číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Číšník
  Kuchař – číšník, zaměření Kuchař
  Cukrář
  Pekař
  Prodavač
 • v dvouletém nástavbovém studiu
  Technologie potravin – pro vyučené v oborech Kuchař – číšník, Cukrář, Pekař, Výrobce potravin (Mlékař, Pečivář, Perníkář, Cukrovinkář, Mlynář)
 • v rámci Národní soustavy kvalifikací ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie.

Škola disponuje kvalifikovaným pedagogickým sborem, učitelé si průběžně doplňují a zvyšují svou odbornou a pedagogickou způsobilost, jsou zapojeni do mimoškolních aktivit školy a do evropských projektů.

Škola úzce spolupracuje se zaměstnavateli a odbornou veřejností, poskytuje poradenské služby a v rámci vzdělávání dospělých pořádá odborné kurzy. Vyučující se podílejí na tvorbě odborných publikací a tvoří výukové materiály.

Škola je zapojena do života města a kraje, pravidelně se účastní akcí, které pořádá statutární město Pardubice a organizace Pardubického kraje. Příkladem lze zmínit Velikonoce na zámku v Pardubicích, Expo Science AMAVET, Dny chleba pořádané Svazem pekařů a cukrářů v ČR, Bosch Fresh Festival, Slavnosti perníku v Pardubicích, Velikonoce na Veselém kopci, Den Pardubického kraje, Dožínky na zámku. Naši žáci se pod vedením učitelů připravují na účast ve Středoškolské odborné činnosti, reprezentují školu v soutěžích pekařských, cukrářských a gastronomických dovedností (např. Pekař roku Junior, Gastro Hradec Králové, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové v Litomyšli). Sportovně orientovaní žáci pravidelně reprezentují školu ve sportovních soutěžích a turnajích.

Rádi Vás přivítáme na Dnech otevřených dveří:

 • čtvrtek 26. listopadu 2020 od 8 do 18 hodin 
 • středa 13. ledna 2021 od 8 do 18 hodin

 více informací zde.

Navštivte naše webové stránky: https://www.spspas.cz/

Podívejte se na naše video: https://youtu.be/Mpx6LHlJrqE

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

29-41-M/01 - Technologie potravin
(ŠVP: Technologie potravin - management potravinářských výrob)
29-41-M/01 - Technologie potravin
(ŠVP: Technologie potravin - mlynářsví a výroba krmiv)
29-42-M/01 - Analýza potravin
(ŠVP: Analýza potravin - hodnocení kvality)
29-42-M/01 - Analýza potravin
(ŠVP: Analýza potravin - Výživový poradce)
29-41-L/51 - Technologie potravin
(ŠVP: Technologie potravin)
29-53-H/01 - Pekař
(ŠVP: Pekař)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník, zaměření Číšník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník, zaměření Kuchař)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)

Spolupracující firmy

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.4 1. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. CH)
2018 0.5 1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
2017 3 2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
1. 10. 2019 - 7. 10. 2019
29. 11. 2013 - 5. 12. 2013
8. 11. 2010 - 12. 11. 2010
12. 6. 2006 - 14. 6. 2006
10. 10. 2002 - 24. 10. 2002
25. 10. 1999 - 2. 11. 1999
Projekt podporují: