65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Absolvent se uplatní v oblasti stravovacích služeb ve velkých, středně velkých i malých provozech, a to buď při výrobě pokrmů nebo při obsluze hostů. Po zapracování je absolvent schopen podnikat v soukromé sféře. Příprava na práci v oboru zahrnuje teoretickou i praktickou výuku formou týdenních cyklů. Předpokladem pro úspěšné vykonávání činnosti je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, manuální zručnost a estetické cítění.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemce o obor bude přijat na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v restauračních zařízeních v Pardubicích (restaurace VELVET, GARÁŽ, velkokapacitní kuchyně v SEMTÍNĚ a ve FOXCONNU). K výuce je využívána i cvičná učebna s barem.

Další možnosti studia
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto možnost studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: