66-51-H/01 Prodavač

Prodavač

Činností prodavače je nabízet a prodávat zboží, umět o něm podat zákazníkům potřebné informace, orientovat se v cenách a v nabídce různých výrobců. Absolvent bude schopen předvést zboží, dárkově ho zabalit, vyhotovit prodejní doklad, vyřizovat reklamace. Důležitá je i jeho schopnost komunikace se zákazníky i s dodavateli. Při administrativní činnosti se naučí využívat moderní informační a komunikační technologie. Uplatnění najde v  obchodních řetězcích, v samoobsluhách, v pultovém i ve stánkovém prodeji. Předpokladem pro úspěšné vykonávání prodejních činností je vyučení v oboru, dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování i smysl pro pořádek.

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Zájemce o obor bude přijat na základě výsledků vzdělávání na ZŠ. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Praxe
Odborný výcvik probíhá v hypermarketu Globus.

Další možnosti studia
Absolvent oboru může dále pokračovat ve studiu formou nástavbového denního či dálkového studia, které je zakončeno maturitní zkouškou. Tuto formu studia nabízí i SPŠPaS Pardubice.

Projekt podporují: