29-42-M/01 Analýza potravin

Analýza potravin - Výživový poradce

Obor vzdělání s tímto zaměřením je rozšířením oboru Analýza potravin. Kromě kontroly kvality potravin, jejich zdravotní nezávadnosti, je výuka zaměřena na oblast výživy, problematiku špatných stravovacích návyků, jejich vlivu na zdraví člověka. Výuka je rozšířena o problematiku základů dietního stravování a výživy v nemoci. Žák získá povědomí o výživové diagnostice. Teoretická výuka odborných předmětů je doplněna o laboratorní cvičení.

Uplatnění absolventa:
Uplatnění najde na pozici laboranta ve výrobní i kontrolní sféře. Tedy v laboratořích ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, v chemických a mikrobiologických laboratořích zaměřených na kontrolu jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, ve státní veterinární správě, státní zemědělské a potravinářské inspekci. Kromě kontrolní činnosti se absolvent uplatní v oblasti poradenství ve výživě člověka zejména v úseku veřejného stravování. Po ukončení studia lze pokračovat ve vzdělávání s tímto zaměřením na vyšší odborné škole, nebo na vysoké škole.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Podmínky přijetí
Uchazeči budou přijímáni na základě vykonání jednotné písemné zkoušky složené z testů z českého jazyka, matematiky a výsledků vzdělávání na základní škole. Zdravotní způsobilost je nutné doložit lékařským potvrzením.

Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Praxe
Škola se může pochlubit velice dobrým materiálním vybavením umožňujícím práci ve školní mikrobiologické a chemické laboratoři. Nechybí ani spolupráce školy s odbornou veřejností. Žákům je umožněno poznat reálný provoz potravinářských firem díky exkurzím.

Další možnosti vzdělávání
Po úspěšném absolvování oboru může žák pokračovat ve studiu na vysokých školách (např. Univerzita Pardubice, Baťova univerzita ve Zlíně, VŠCHT v Praze, Mendelova univerzita v Brně) v podobě bakalářského a následně magisterského programu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,1% (81,1) 40,3% (35,4) 20,8% (86,4%) 13,9% (4,5%)
2019 35,3% (74,7) 49,0% (36,5) 43,1% (81,3%) 29,4% (18,8%)
2018 20,3% (62,1) 20,3% (28,2) 24,6% (65,2%) 17,4% (26,1%)
2017 31,9% (59,5) 37,7% (35,4) 23,2% (61,5%) 18,8% (30,8%)
2016 50% (72,6) 73,5% (57,7) 20,6% (56,5%) 20,6% (34,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,9% (59) 93,9% (43,5) 84,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 28,6% (37) 48,6% (22,0) 51,4% (62,5%) 100% (0%)
2018 95,6% (58) 95,6% (51,6) 60% (50%) 11,1% (50%)
2017 - - - -
2016 60,9% (38) 63,0% (31,4) 34,8% (28,6%) 13,0% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (54) 63,0% (33,8) 50,7% (75%) 15,1% (3,6%)
2019 22,4% (50) 28,9% (27,7) 39,5% (66,7%) 48,7% (12,5%)
2018 81,6% (63) 77,6% (44,0) 31,6% (62,1%) 18,4% (31,0%)
2017 74,3% (58) 50% (41,2) 21,6% (51,7%) 35,1% (27,6%)
2016 61,1% (58) 81,9% (50,1) 26,4% (56,7%) 13,9% (36,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: