23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Je připraven pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích kovů. 

Projekt podporují: