škola | Milevsko (okres Písek)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Základní informace

SOŠ a SOU Milevsko, malá škola se sedmdesátiletou tradicí, je tady pro ty z vás, kteří pochopili, že umět řemeslo je v dnešní době cesta k osobní prosperitě. Jít se vyučit není v žádném případě východisko z nouze, je to začátek slibné budoucnosti. Filozofií školy je nejen „vzdělání pro každého“, což demonstrují studijní obory napříč jednotlivými typy vzdělávání dle schopností a možností žáků – od klasických učebních přes maturitní a nástavbové, ale především individuální přístup ke každému jednotlivci, podpořený menšími třídními kolektivy a vstřícným přístupem pedagogů a dalších zaměstnanců.

více na http://www.issou-milevsko.cz/

Aktivity

  • Lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, zajímavé odborné praxe, Saxana Run, Hry bez hranic
  • Tradiční workshopy v areálu dílen ve Veselíčku ve spolupráci s regionálními firmami
  • Moderní počítačové učebny, autoškola, virtuální svářecí centrum
  • Centrum celoživotního učení – kurzy dalšího vzdělávání

Spolupráce se zaměstnavateli

Škola úzce spolupracuje s firmou ZVVZ Milevsko, a.s. kde probíhá praktická výuka žáků a studentů strojírenských oborů SOŠ a SOU Milevsko. Učni vykonávají praxi jednak v učňovské dílně, jednak přímo na výrobních střediscích ZVVZ MACHINERY, a.s. a podílejí se na produktivní práci na zakázkách. Podporujeme následující obory: mechanik strojů a zařízení, strojní mechanik, opravář zemědělských strojů. Pracoviště je vybaveno moderními stroji a výuka je zajišťována jak zaměstnanci ZVVZ GROUP, tak i zaměstnanci SOŠ a SOU Milevsko. Studentům s dobrými studijními výsledky můžeme nabídnout stipendium, případně základní svářečský kurz. V rámci realizace praktického vyučování dále spolupracujeme: Daňhel Agro s.r.o. Týn nad Vltavou, ZD Krásná Hora, a.s., Terrako, s.r.o. Voltýřov, UNIAGRA Týn nad Vltavou, PF Nábytek, s.r.o. Veselíčko, FPM Becon, s.r.o. Milevsko, KV2 Audio International, s.r.o., Milevsko, CIME Pelhřimov, Sociální služby Města Milevska, samoobslužná jídelna LIDOVKA Milevsko.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost)
23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení
(ŠVP: Mechanik strojů a zařízení)
23-43-L/51 - Provozní technika
(ŠVP: Provozní technika)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
33-56-E/01 - Truhlářská a čalounická výroba
(ŠVP: Truhlářské práce)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
41-55-E/01 - Opravářské práce
(ŠVP: Opravářské práce)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů (malá mechanizace))
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Stravovací a ubytovací služby)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 5. 2018 - 4. 5. 2018
16. 1. 2012 - 20. 1. 2012
14. 4. 2009 - 17. 4. 2009
13. 3. 2006 - 14. 3. 2006
14. 10. 2002 - 17. 10. 2002
4. 10. 1999 - 8. 10. 1999
2. 9. 1999 - 2. 9. 1999
18. 5. 1999 - 18. 5. 1999
7. 9. 1998 - 11. 9. 1998
Projekt podporují: