64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Tříleté nástavbové dálkové studium, zakončené maturitou, určené pro absolventy tříletých, popřípadě obsahově příbuzných oborů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 98,1% (85,3) 98,1% (61,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 32,3% (48,4) 27,2% (16,6) 53,0% (50%) 45,6% (30%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 27,5% (18) 50,7% (14,4) 56,3% (20%) 60,6% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 71,7% (54) 73,8% (31,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 92,9% (64) 95,7% (54,3) 92,1% (77,8%) 57,1% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: