33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Absolvent se uplatní v odvětví dřevozpracující výroby zejména při výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb zahradní architektury atd. Uplatnit se může i při opravách a renovaci truhlářských výrobků.  

Projekt podporují: