23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent se uplatní na trhu práce jako strojírenský technik (v typové pozici servisní technik), dále se může uplatnit při vykonávání náročných pracovních činností v povolání strojní zámečník ve složitých podmínkách, např. na externích montážích. 

Projekt podporují: