41-41-M/01 Agropodnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 15,7% (57,9) 30% (25,8) 22,9% (80%) 100% (0%)
2019 39,3% (70,0) 32,8% (24,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,0% (57,9) 33,3% (25,6) 92,8% (90%) 73,9% (10%)
2017 49,3% (63,2) 52,2% (39,3) 82,1% (92,3%) 62,7% (7,7%)
2016 14,7% (54,7) 45,6% (42,5) 36,8% (70%) 17,6% (30%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 97,1% (64) 88,6% (41,1) 34,3% (40%) 8,6% (40%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 80% (55,8) 80% (38,8) 100% (90%) 100% (0%)
2016 84,6% (60) 76,9% (39,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (54) 56,9% (33,0) 43,1% (72,7%) 100% (0%)
2019 29,7% (50) 35,1% (29,1) 66,2% (78,9%) 48,6% (10,5%)
2018 49,3% (55) 71,2% (38,0) 84,9% (84,6%) 75,3% (7,7%)
2017 83,1% (60) 71,8% (45,8) 90,1% (88%) 81,7% (4%)
2016 64,3% (58) 71,4% (47,4) 37,1% (66,7%) 34,3% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: