79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 77,8% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 87,1% (84,4) 11,1% (92,9%) 10,2% (7,1%)
2018 97,6% (96,9) 86,5% (86,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (99,5) 96,8% (94,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,6% (99,0) 98,7% (95,6) 18,4% (94,4%) 17,5% (5,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (86) 80,3% (77,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,0% (86) 41,5% (68,6) 10,4% (91,7%) 100% (0%)
2018 27,4% (66) 35,8% (67,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 42,9% (74) 45,5% (72,1) 20,2% (93,3%) 100% (0%)
2016 17,2% (66) 27,1% (68,1) 9,9% (87,5%) 3,9% (12,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 80% (96,9) 73,3% (93,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 81,1% (84,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 78,7% (82,8) 27,6% (96,4%) 20,1% (3,6%)
2018 86,5% (86) 79,4% (82,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,4% (88) 87,0% (87,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 8,8% (0) 10,8% (92,6%) 10% (7,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: