škola | Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Data byla získána z veřejně dostupných zdrojů.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 17
3. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
2018 7
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
2017 13
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 1. 2019 - 18. 1. 2019
13. 5. 2013 - 15. 5. 2013
15. 10. 2012 - 18. 10. 2012
14. 4. 2010 - 16. 4. 2010
20. 1. 2009 - 6. 2. 2009
28. 2. 2001 - 13. 3. 2001
13. 9. 2000 - 13. 9. 2000
10. 11. 1998 - 16. 11. 1998
10. 9. 1998 - 10. 9. 1998
Projekt podporují: