78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum

Obor, který v sobě kloubí ekonomické a všeobecné vzdělání. V průběhu studia se žáci učí 2 cizí jazyky - anglický a další je výběr mezi německým, španělským, ruským a francouzským jazykem. Získávají odborné ekonomické kompetence, které jsou prohlubovány 14 denní praxí a dalšími exkurzemi a projektovými dny.

Od 2. ročníku si mohou vybrat zaměření:

  • sociální činnost
    Žáci získají potřebné vědomosti z obslati psychologie, pedagogiky, orientují se v systému sociálních služeb a jejich právního a sociálního zabezpečení. Osvojí si různé terapeutické techniky, naučí se relizovat volnočasové a výchovně-vzdělávácí techniky.
  • cizí jazyky - ke 2 cizím jazykům přibude 3. cizí jazyk

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,0% (92,1) 83,9% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,7% (84,2) 44,6% (48,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 83,3% (86,8) 94,7% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,3% (85,3) 71,4% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,6% (95,8) 95,1% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,8% (70) 90,6% (64,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,8% (76) 96,9% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 100% (80) 96,8% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 80,6% (71) 72,1% (63,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96,2% (76) 97,7% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: