79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,6% (94,2) 57,8% (66,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 68,3% (67,9) 9,6% (90,5%) 9,2% (9,5%)
2018 100% (99,0) 100% (93,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 36,9% (86,9) 46,9% (74,5) 31,7% (95,2%) 28,4% (4,8%)
2016 61,4% (91,6) 44,5% (75,5) 10,2% (86,7%) 9,8% (13,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,0% (66) 76,2% (64,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 67,8% (66) 72,2% (65,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,5% (86) 98,0% (84,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 59,6% (67,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 35,9% (63,9) 9,8% (87,0%) 9,8% (8,7%)
2018 100% (90) 100% (87,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,1% (74) 49,1% (70,6) 49,5% (96,9%) 38,2% (3,1%)
2016 96,3% (84) 59,3% (72,8) 17,8% (91,3%) 14,4% (8,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: