78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
  • Čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
  • Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, projevující se rozšířenou výukou předmětů (jako např. chemie, fyzika, latinský jazyk, cizí jazyk), a dále odborných předmětů (klinická propedeutika, výchova ke zdraví, první pomoc, patologie, kapitoly z chirurgie a vnitřního lékařství, mikrobiologie). Hlubší znalost vzdělávacího základu je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Absolventi oboru jsou připraveni ke studiu především zdravotnických, medicínských a farmaceutických oborů na vysokých a vyšších odborných zdravotnických školách dále na fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky.

Projekt podporují: