78-42-M/01 Technické lyceum

Technické lyceum

Obor 78-42-M Technické lyceum je určen pro zájemce o techniku, matematiku a přírodní vědy, u kterých už na základní škole je předpoklad studia na vysoké škole především technického, ale i jiných směrů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika, přírodovědné předměty, druhý cizí jazyk, atd.). Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání v oblasti zvoleného zaměření. Absolvent technického lycea získá složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které ho připraví na studium vysoké školy. Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně přizpůsobili podmínkám vysokých škol. Na konci prvního ročníku si žáci volí z následujících zaměření:

Stavitelství

Pokud je Vaší vysněnou destinací vysoká škola stavebního směru, je pro Vás zaměření Stavitelství na Technickém lyceu ta správná volba. V rámci tohoto zaměření získáte základní povědomí o navrhování, posuzování a technickém zařízení budov. Naučíte se také základy geodézie a rozpočtování.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,8% (96,3) 97,5% (74,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,2% (93,7) 88,1% (63,2) 15,8% (88,9%) 11,9% (11,1%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 95,1% (94,7) 100% (93,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,9% (54) 61,2% (46,1) 34,7% (81,8%) 100% (0%)
2019 45,1% (52) 47,1% (39,9) 45,1% (86,7%) 100% (0%)
2018 60% (54) 58,2% (49,7) 47,3% (76,9%) 27,3% (7,7%)
2017 94,8% (70) 87,9% (63,7) 69,0% (87,5%) 25,9% (12,5%)
2016 77,8% (62) 54,2% (50,6) 38,9% (75%) 25% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (60) 44,1% (48,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,5% (64) 64,8% (54,8) 64,1% (95,8%) 46,9% (4,2%)
2018 54,4% (66) 55,2% (50,4) 39,2% (88,9%) 35,2% (7,4%)
2017 49,6% (66) 74,4% (63,5) 32,6% (88,2%) 16,3% (11,8%)
2016 78,8% (72) 89,4% (67,2) 41,7% (91,7%) 22,0% (8,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: