škola | Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

Stavební škola v Havlíčkově Brodě

Střední průmyslová škola stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě, která má více než sedmdesátiletou tradici výuky stavebních oborů, nabízí kvalitní vzdělání v maturitních a učebních oborech. Výuka probíhá ve špičkově vybavených moderních učebnách. „Máme čtyři učebny výpočetní techniky, moderní halu pro výuku praxe, speciální učebnu pro instalatéry a prostornou tělocvičnu s posilovnou. Všechny třídy máme vybavené elektronickými katedrami a pro studenty je samozřejmě k dispozici internet v areálu školy zdarma. V budoucnu plánujeme další modernizování prostor školy,“ popisuje podmínky pro výuku ředitel Josef Charamza.


V současnosti si mohou zájemci o technické vzdělání vybrat maturitní obor stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství a dopravní stavby a maturitní obor technické lyceum. „U maturit dosahujeme dlouhodobě vysoké úspěšnosti, jak u státních, tak i školních, není výjimkou i 100%. Většina žáků po maturitě pokračuje ve studiu na vysokých školách, především technického zaměření, ostatní se bez problémů uplatní ve firmách, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme,“ dodal Josef Charamza.

Škola nabízí také pět učebních oborů zedník, tesař, instalatér, malíř a lakýrník a montér suchých staveb. Všechny nabízejí žákům možnost stipendií Kraje Vysočina a firemních stipendií od partnerských firem, s nimiž žáci uzavírají smlouvy. V nich pak absolvují svou školní praxi a najdou také, pokud mají zájem, své první zaměstnání. „Někteří učni pokračují ve vzdělávání, ať už rozšířením své kvalifikace u nás na učňovských nebo maturitních oborech, jiní si vybírají doplňkové vzdělání na jiných školách. Současně díky mnohaleté spolupráci se stavebními firmami v regionu jsme schopni zprostředkovat průběžně našim absolventům všech oborů po střední i vysoké školy nabídky zaměstnání,“ doplňuje ředitel školy s tím, že jsou absolventi maturitních i učebních oborů na trhu práce velmi žádáni.

Výrazné úspěchy dosahují žáci školy v odborných, sportovních a dalších regionálních i celostátních soutěžích, olympiádách, středoškolské odborné činnosti. „Možnost srovnávání dovedností a znalostí žáků v nejrůznějších aktivitách mimo školu považujeme za velmi důležitý faktor, který přispívá ke kvalitě vzdělávání a osobnosti našich absolvent,“ uzavírá Josef Charamza.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat i mimo uvedené časy. Rádi vám sdělíme veškeré informace o naší škole.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví)
78-42-M/01 - Technické lyceum
(ŠVP: Technické lyceum)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-66-H/01 - Montér suchých staveb
(ŠVP: Montér suchých staveb)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
(ŠVP: Malíř a lakýrník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3
1. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor zedník
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor ochrana a tvorba životního prostředí
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
2018 8
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
1. místo - ústřední kolo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) - obor zedník
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor matematika a statistika
2017 3
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
3. místo - ústřední kolo Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 4. 2017 - 28. 4. 2017
20. 1. 2011 - 26. 1. 2011
18. 2. 2008 - 22. 2. 2008
17. 9. 2003 - 23. 9. 2003
3. 4. 2000 - 7. 4. 2000
Projekt podporují: