36-66-H/01 Montér suchých staveb

Montér suchých staveb

Absolvent oboru vzdělání Montér suchých staveb je vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Je schopen provádět montování nosné konstrukce stěn, stropních podhledů, instalačních stěn, příček, podlah a půdních vestaveb, napojovat je na stavební konstrukce a oplášťovat nosné konstrukce deskami a kazetami. Absolvent získá široký odborný profil, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopný aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů, je schopen samostatné práce i práce v kolektivu.

Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době nazapracování na konkrétním pracovišti je připraven k výkonu náročných činností v oblasti prací ve stavebních firmách.
Absolvent tohoto učebního oboru může dalším studiem dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Projekt podporují: