39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Malíř a lakýrník

Absolvent  učebního oboru Malíř a lakýrník  se uplatní buď ve stavebnictví v povoláních a pozicích malíř, tapetář, lakýrník a natěrač při povrchových úpravách exteriérů a interiérů budov a jejich vybavení, nebo ve strojírenství v povolání lakýrník při povrchových úpravách průmyslově vyráběných strojírenských výrobků.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak
z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění.

Projekt podporují: