75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální činnost

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESNÍ PŘIPRAVENOST

– zajišťovat osobní asistenci, domácí péči a ústavní péči
– poskytovat sociální služby a pomoc občanům
– utvářet a udržovat soběstačnost klienta
– rozvíjet společenské, pracovní návyky a individuální zájmy a upevňovat kondici a zdraví
– vykonávat základní ošetřovatelské a pečovatelské činnosti a postupy
– provádět sociální aktivizace a organizovat volný čas klientům
– zabezpečovat terénní pečovatelskou službu
– zajišťovat kontakty s úřady a okolím
– vést agendu o sociálních šetřeních pod odborným vedením

 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

– splnění kritérií přijímacího řízení
– obor je vhodný pro chlapce i dívky

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Právo, Sociální politika, Sociální služby, Sociální zabezpečení, Aktivizační a volnočasové činnosti, Aplikované právo, Zdravotní nauka, Sociální práce, Speciální pedagogika, Přímá obslužná péče, Praxe sociálně výchovných činností, Psychologie, Veřejné finance

ODBORNÉ UČEBNY

učebna IKT je vybavena specializovaným softwarem používaným pro výpočet sociálních dávek
učebna pečovatelství je zařízena ve stylu pokoje ležícího klienta. Je vybavena příslušnými učebními pomůckami: polohovací postele s veškerým vybavením, polohovatelná nácviková figurína v životní velikosti, pomůcky pro celodenní péči o klienta, odborná literatura. Dále slouží pro přípravu volnočasových aktivit pro vybrané skupiny klientů.

PRAXE SOUVISLÁ

praxe je rozvržena do 2. a 3.ročníku v rozsahu 2 týdnů v každém školním roce
ve 4.ročníku učební praxe v odborné učebně a na reálném pracovišti v regionu

OSTATNÍ AKTIVITY PRO STUDENTY

– odborné kurzy a semináře ( tyflopedie, msérský kurz, canisterapie apod.)
– odborné exkurze do specializovaných zařízení
– kontakty se zahraničím ( zapojení do projektů Erasmus+ apod. )
– spolupráce s místními institucemi z oblasti sociální práce
– aktivní účast žáků při akcích souvisejících se sociální pomocí činnost zájmových kroužků

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,1% (69,5) 39,6% (26,2) 36,0% (85,3%) 100% (0%)
2019 33,3% (65,3) 31,9% (24,6) 70,4% (90,6%) 74,8% (3,1%)
2018 52,3% (65,3) 54,9% (33,4) 41,2% (72,7%) 100% (0%)
2017 28,7% (53,7) 33,3% (29,1) 17,3% (54,5%) 18% (27,3%)
2016 24,3% (54,7) 23,0% (25,6) 19,6% (55,6%) 23,6% (22,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,6% (42) 67,6% (23,7) 55,9% (50%) 5,9% (16,7%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 47,6% (30,4) 40,2% (70,3%) 24,4% (1,4%)
2019 38,9% (55) 46,5% (35,3) 67,5% (82,4%) 66,9% (5,9%)
2018 18,5% (50) 29,9% (27,9) 15,3% (54,5%) 100% (0%)
2017 32,5% (53) 33,1% (39,7) 19,5% (54,5%) 16,9% (27,3%)
2016 80% (66) 78% (51,9) 56,7% (77,8%) 24% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: