79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Tento typ studia je určen pro žáky, kteří v daném školním roce ukončí 9.třídu ZŠ. Žáci mají možnost ve všech předmětech získat kvalitní všeobecné vzdělání. Zpravidla otevíráme 3 třídy, přičemž 1 třídu nabízíme jako sportovní.

Co nabízíme:

  • od 1.roč. jazyk anglický a německý, výuka informatiky
  • v 3. a 4..roč. široká nabídka volitelných předmětů (např.seminář z biologie, z fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisu, společenskovědní seminář, konverzace z AJ, NJ, jazyk španělský, francouzský, ruský, latina, programování, deskriptivní geometrie a jiné)
  • zahraniční exkurze, pro zájemce výměnný pobyt (Holandsko, Itálie), projekty
  • sportovní třída: vhodné pro členy jakéhokoliv sportovního oddílu, vhodné i pro žáky neregistrované v oddílech, ale se zájmem o sport, navýšená hodinová dotace TV k využití na kondiční přípravu a regeneraci, rozvoj sportovního talentu, sladění výuky se sportovním tréninkem, plavání, ideální sportovní zázemí ve škole - tělocvična, posilovna, gymnastický sál, lezecká stěna, výuka na atletickém stadionu
  • gymnázium 4leté studium
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,8% (94,7) 58,6% (66,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,8% (94,7) 36,1% (60,7) 13,3% (92,3%) 13,3% (7,7%)
2018 68,2% (88,4) 68,9% (68,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 61,3% (89,5) 73,4% (79,8) 34,7% (95,9%) 31,7% (4,1%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,4% (54) 18,1% (44,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 44,2% (60) 4,9% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 81,0% (71) 88,3% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 36,3% (62) 45,8% (61,5) 28,4% (88,9%) 17,9% (5,6%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 43,8% (79,0) 37,5% (68,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 36% (74,7) 8% (57,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 19,3% (0) 47,0% (98,3%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 38,4% (64,6) 22,1% (94,3%) 17,0% (5,7%)
2018 34,3% (72) 39,1% (63,7) 55,0% (97,6%) 100% (0%)
2017 58,2% (76) 66,2% (73,9) 49,8% (96,9%) 38,5% (3,1%)
2016 36,7% (74) 38,9% (68,1) 61,9% (98,6%) 53,0% (1,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: