škola | Znojmo (okres Znojmo)

Gymnázium Dr.Karla Polesného Znojmo

Tradice našeho gymnázia sahá až do roku 1919. .Jsme partnerskou školou MU Brno, Fakultní školou FF MU Brno a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Naše škola poskytuje střední všeobecné vzdělání v oborech osmiletého, šestiletého dvojjazyčného a čtyřletého (1 třída se sportovním zaměřením) studia a připravuje studenty na studium na vysokých školách.

Proč studovat u nás?

  • široká nabídka volitelných předmětů (možnost více se profilovat  v posledních 2 letech)
  • intenzivní výuka cizích jazyků (rodilí mluvčí)
  • příprava na certifikáty v AJ, NJ - možnost vykonat zkoušku přímo na škole
  • zájmové aktivity (biologický kroužek, chemický kroužek, sportovní aktivity)
  • výměnné pobyty (partnerské školy v Rakousku, Německu, Holandsku, Itálii)
  • projekty, soutěže

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP pro gymnaziální vzdělávání)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: ŠVP pro gymnaziální vzdělávání)
79-43-K/61 - Dvojjazyčné gymnázium - 6 leté
(ŠVP: ŠVP pro dvojjazyčné gymnázium)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.5
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. D)
2. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
2018 2
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor chemie
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
3. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
2017 3.5
1. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ekonomika a řízení
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 12. 2019 - 6. 12. 2019
13. 12. 2011 - 15. 12. 2011
21. 11. 2007 - 7. 12. 2007
21. 1. 2003 - 23. 1. 2003
2. 5. 2000 - 5. 5. 2000
14. 5. 1999 - 19. 5. 1999
Projekt podporují: