18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Žáci se během 1. - 2. ročníku seznámí se všeobecnou informační technologií, od 3. ročníku se profilují v jednom ze čtyř zaměření:
• Počítačové sítě
• Programování a databáze
• Počítačová grafika a internetové databáze
• Monitoring a řízení technologických procesů

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,5% (95,8) 95,5% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 89,0% (95,8) 93,4% (67,2) 9,4% (70,5%) 8,3% (29,5%)
2018 94,5% (88,4) 92,7% (68,2) 30,6% (77,9%) 25,1% (22,1%)
2017 95,8% (89,5) 92,6% (75,7) 27,9% (79,1%) 23,7% (20,9%)
2016 95,4% (92,6) 99,5% (87,3) 50,5% (83,7%) 44,0% (16,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 16,8% (0) 61,3% (89,3%) 100% (0%)
2019 83,2% (63) 94,6% (57,7) 80,5% (92,9%) 36,9% (7,1%)
2018 98,1% (64) 98,8% (62,2) 75,8% (83,3%) 29,8% (14,3%)
2017 51,7% (48) 48,8% (41,7) 53,5% (71,2%) 44,2% (12,1%)
2016 87,4% (60) 85,8% (56,8) 67,8% (78,5%) 37,2% (15,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 17,0% (0) 78,1% (92,5%) 100% (0%)
2019 67,4% (60) 70,5% (44,0) 21,9% (70,8%) 13,4% (23,6%)
2018 92,1% (66) 92,1% (51,6) 46,3% (78,1%) 26,4% (19,7%)
2017 83,0% (64) 81,7% (54,0) 57,6% (81,2%) 34,4% (16,5%)
2016 77,6% (64) 92,4% (58,3) 58,3% (82,9%) 45,7% (15,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: