75-41-M/01 Sociální činnost

Sociálněsprávní činnost

Obor je vhodný pro všechny, kteří mají sociální cítění, jsou empatičtí a rádi pracují s dětmi, postiženými či staršími lidmi. Studium je zaměřeno na sociální správu, přehled žáci získají i v oblasti práva, psychologie, ekonomiky a administrativy.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,9% (77,9) 72,6% (38,6) 59,8% (91,9%) 100% (0%)
2019 49,6% (72,6) 62,2% (33,1) 83,0% (95%) 79,3% (1,7%)
2018 73,9% (72,6) 75,2% (41,5) 80,4% (89,7%) 69,3% (5,2%)
2017 80,7% (74,7) 68% (48,9) 59,3% (81,0%) 46,7% (14,3%)
2016 70,9% (71,6) 73,0% (51,5) 68,9% (84,8%) 49,3% (10,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,4% (22) 5,9% (0) 17,6% (17,6%) 100% (0%)
2019 36,6% (28) 43,9% (14,0) 41,5% (26,7%) 51,2% (6,7%)
2018 17,6% (16) 17,6% (7,8) 23,5% (8,3%) 45,1% (8,3%)
2017 82,6% (38) 71,7% (28,0) 91,3% (63,6%) 100% (0%)
2016 81,3% (44) 87,5% (39,1) 81,3% (66,7%) 41,7% (13,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 14,0% (0) 31,7% (67,1%) 100% (0%)
2019 61,8% (58) 51,6% (36,7) 65,6% (80%) 78,3% (2,7%)
2018 75,8% (60) 66,2% (37,0) 72,6% (81,4%) 67,5% (5,7%)
2017 61,7% (58) 71,4% (49,3) 72,7% (83,8%) 50,6% (12,2%)
2016 88% (68) 89,3% (58,0) 76% (88,9%) 54% (9,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: