23-55-H/01 Klempíř

Klempíř

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPIS UČEBNÍHO OBORU

žáci se v tomto oboru učí ručnímu a strojnímu dělení a tváření jemných ocelových plechů, plechů z neželezných kovů a profilového materiálu menších průřezů, zhotovování výrobků z těchto materiálů, jejich spojování a sestavování.
Zhotovování a sestavování klempířských stavebních výrobků, částí vzduchotechnických zařízení staveb. Opláštění izolací potrubí apod. Osazování těchto výrobků na stavbách a jejich opravy.


PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru klempíř-stavební výroba a po úspěšném vykonávání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní klempířské práce. V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru klempíř také seznámeni se základními materiály, technologickými a pracovními postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících obrech pokrývač a tesař.
V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Projekt podporují: