36-69-H/01 Pokrývač

Pokrývač

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPIS UČEBNÍHO OBORU

-orientovat se v normách a technické dokumentaci pro pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí
-volit správný postup práce, nástrojů a materiálu pro pokládání a opravy krytin střech a střešních konstrukcí
-ručně pokládat tašek a další střešní krytiny
-ručně pokládat a opravovat střech z vlnitých desek, laminátů nebo velkorozměrových desek
-ručně rozebírat a opravovat krytiny střech všech druhů
-řezat, pokládat a upevňovat krytiny a izolační materiály
-fixovat spoje, okraje a podpory
-pokrývat a opravovat střechy zvláštních tvarů (např. kuželové, jehlanové)


PROFIL ABSOLVENTA

Charakteristické rysy a schopnosti
-zná základní pokrývačské materiály
-má přehled o pracovním nářadí, pomůckách mechanizačních zařízeních používaných v oboru
-dovede třídit a připravovat pokrývačské materiály ke zpracování
-používá základní projektové a technické dokumentace střech
-volí správný technologický a pracovní postup a organizaci pracoviště při krytí šikmých a plochých střech různými druhy krytin

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je schopen po příslušné praxi samostatně vykonávat pokrývačské práce na šikmých a plochých střechách.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru Pokrývač, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu ukončených maturitní zkouškou.

Projekt podporují: