36-67-H/01 Zedník

Zedník

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPIS UČEBNÍHO OBORU

– zdění základů nosných a výplňových zdí, příček a komínů
– osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby
– provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací
– provádění obkladačských a kladečských prací desek
– provádění vnitřních a vnějších omítek
– provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva
– zateplování budov
– montáže sádrokartonových konstrukcí


PROFIL ABSOLVENTA

Charakteristické rysy a schopnosti
– číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb
– zhotovit jednoduché technické náčrty
– převzít materiál určený k vykonání práce
– připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je
– rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce
– volit správný technologický postup a organizaci práce
– postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení podle platných bezpečnostních předpisů
– připravit si a případně upravit pracoviště
– dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním
– hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty
– používat materiálové a výkonové normy
– sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Učební obor Zedník poskytuje střední odborné vzdělání a odbornou přípravu pro povolání stavební truhlář, žák je zároveň připravován tak, aby po nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru Zedník, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu ukončených maturitní zkouškou.

Projekt podporují: