79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

S notebookem do školy

Všeobecné gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků a informačních technologií

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,9% (86,9) 17,5% (54,9) 6,3% (95,2%) 4,9% (4,8%)
2019 44,6% (93,7) 46,6% (62,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 83,1% (90,5) 80,1% (71,5) 34,5% (96,2%) 31,5% (3,8%)
2017 69,4% (90,5) 59,8% (76,7) 8,5% (86,7%) 7,4% (13,3%)
2016 73,6% (92,6) 40,2% (75,0) 15,7% (90,3%) 15,4% (9,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,8% (60) 20,7% (37,8) 1,9% (79,2%) 5,6% (4,2%)
2019 19,9% (68) 12,7% (54,4) 43,8% (96,6%) 100% (0%)
2018 34,3% (72) 28,8% (61,2) 40,2% (96,2%) 28,8% (3,8%)
2017 28% (72) 20,4% (64,5) 6,9% (83,3%) 8,7% (10%)
2016 24,4% (72) 16,7% (59,8) 8,5% (84,8%) 14,1% (9,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: