79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

Gymnázium

 

4leté všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 

MOTTO: „CHILDREN ARE BORN WITH WINGS. TEACHERS HELP THEM TO FLY.“

 

Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ vysoké školy. Základní společné učivo je účelně rozloženo do nižších ročníků. Ve studijních skupinách ve vyšších ročnících (semináře) je nižší počet žáků a je tedy umožněn individuální přístup k výuce. Od 3. ročníku si žáci mohou volit profilaci podle svých studijních zájmů s přihlédnutím k vysoké škole, na kterou se budou hlásit. Převažuje tak výuka profilových předmětů nad těmi společnými. Během studia je kladen důraz na výuku jazyků, zejména angličtinu, němčinu a francouzštinu. Druhý jazyk si žáci volí právě mezi jazykem německým a francouzským a to s přihlédnutím k předchozímu studiu na základní škole. Studium je obohaceno zahraničními výjezdy žáků v rámci výměnných pobytů a evropských programů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,6% (86,8) 14,9% (53,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 70,3% (96,3) 71,9% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,8% (91,6) 76,4% (70,5) 21,7% (93,8%) 19,1% (6,3%)
2017 61,3% (89,5) 80,4% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 42,1% (89,0) 85,8% (85,2) 4,3% (76,9%) 3,9% (23,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (68) 35,6% (59,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 99,6% (92) 99,6% (91,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,7% (83) 86,3% (75,6) 30,6% (94,7%) 22,1% (5,3%)
2017 61,5% (77) 50,9% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,3% (86) 7,8% (0) 5,9% (78,6%) 4,8% (21,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: