28-44-M/01 Aplikovaná chemie

Aplikovaná chemie

V současné době jsme jedinou školou v Libereckém kraji nabízející studium oboru Aplikovaná chemie. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Žáci během studia získají rozsáhlé znalosti ve všech základních disciplínách moderní chemie. V prvních dvou ročnících je studijní plán shodný pro všechna zaměření. Specializaci si žáci volí na konci druhého ročníku podle zájmu a aktuální nabídky školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku se studijní plán liší v závislosti na specializaci.

Jsme malá škola, kde se všichni znají, a dokážeme žáky ochránit před patologickými jevy, jako např. šikana, které nejsou v dnešní době na školách ničím výjimečným.

Zaměření:

 • Analytická chemie
 • Ochrana životního prostředí
 • Farmaceutické substance

Kritéria pro přijetí

 1. Jednotné testy (český jazyk, matematika, všeobecné předpoklady) – 75%
 2. Hodnocení ZŠ v předmětech matematika, fyzika, chemie, biologie – 15%
 3. Pohovor na téma účasti v soutěžích, olympiádách, dalších studijních a zájmových aktivitách – 10%

Maximální počet přijímaných uchazečů je 22. Na přihlášku je třeba uvést oficiální název studijního oboru a jeho kód: Aplikovaná chemie, 28-44-M/01. Součástí přijímacího řízení jsou testy Cermat. Uchazeči, kteří jsou zařazeni mezi žáky se specifickými poruchami učení, doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře nebo z pedagogicko-psychologické poradny (je nutné přiložit k přihlášce).

Ke studiu přijímáme i starší uchazeče, kteří přiloží k přihlášce životopis. Starší uchazeči mohou žádat o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do vyššího ročníku. Pro první kolo přijímacího řízení se předkládá přihláška řediteli střední školy, do které se uchazeč hlásí do stanoveného termínu.

Uplatnění absolventa se odvíjí od zvoleného zaměření:

 • laborant, kontrolor jakosti, technolog nebo manažer výrobního provozu
 • zaměstnání v orgánech státní správy
 • uplatnění v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
 • samostatná podnikatelská činnost
 • studium na vysokých školách technického a univerzitního směru, VŠCHT Praha, TU Pardubice, TU Liberec...

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,3% (81,6) 30,8% (45,7) 21,3% (93,3%) 8,1% (6,7%)
2019 28,2% (85,3) 22,7% (42,5) 56,9% (92,3%) 100% (0%)
2018 13,7% (69,5) 16,9% (39,3) 37,0% (81,8%) 58,0% (9,1%)
2017 29,8% (72,6) 34,0% (52,9) 65,6% (88,9%) 100% (0%)
2016 19,4% (72,1) 21,3% (48,4) 39,8% (80%) 36,1% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,0% (40) 23,4% (24,0) 13,9% (57,1%) 100% (0%)
2019 57,0% (54) 83,9% (51,0) 49,7% (80%) 100% (0%)
2018 26,1% (38) 38,5% (36,9) 28,6% (54,5%) 100% (0%)
2017 29,1% (42) 43,0% (40,2) 42,4% (66,7%) 47,7% (11,1%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 77,7% (46,9) 71,9% (90,9%) 9,4% (4,5%)
2019 25,4% (54) 50,4% (38,7) 53,1% (83,3%) 100% (0%)
2018 24,7% (54) 33,9% (34,1) 68,7% (86,4%) 76,7% (4,5%)
2017 75,4% (62) 63,4% (49,5) 68,3% (83,3%) 77,7% (5,6%)
2016 26,5% (56) 17,0% (0) 63,2% (84,6%) 47,5% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: