26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na sdělovací a zabezpečovací techniku

Naučíš se instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, identifikovat závady, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Budeš připraven instalovat zabezpečovací a bezpečnostní techniku k ochraně osob a majetku. Budeš umět číst výkresy a technickou dokumentaci, zhotovit jednoduché náčrty součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a schémata jejich obvodů. Zvládneš provádět potřebná elektrická měření a diagnostikovat případné závady, budeš se orientovat v technických dokumentacích a odborných popisech zařízení. Náplní učebního oboru je také elektronické zabezpečení objektů, automobilů, semaforů a kolejových drah. Během vzdělávání můžeš získat stipendium, osvědčení u firmy Jablotron a po úspěšném složení zkoušky získáš také osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5. 

Projekt podporují: