29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář, zejména v pozici zaměstnance v cukrárenských provozech a v malých výrobnách včetně hotelových, při prodeji cukrářských výrobků a v příbuzných výrobních provozech pekárenských, pečivárenských a cukrovinkářských.

Absolvent je připraven zejména na ruční výrobu cukrářských výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin se zaměřením na zpracování těst, tvarování a zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, náplní, polev, dokončovací práce, zdobení, skladování, balení a expedici hotových výrobků, hodnocení jakosti surovin i finálních výrobků.

Absolvent dokáže zpracovávat základní suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků. Zvládne řídit technologické postupy při výrobě, dodržovat hygienická pravidla, zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v cukrářské výrobě.

Nosnými předměty jsou suroviny, stroje a zařízení, technologie a odborný výcvik.

1. ročník

- carvingový kurz (ozdobné vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny, příprava dekorací slavnostních tabulí)

2. ročník

- baristický kurz (teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní techniky přípravy různých druhů kávy)

3. ročník

- barmanský kurz (seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů)

Projekt podporují: