škola | Choceň (okres Ústí nad Orlicí)

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

11 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT u nás...

 • máme 100letou tradici a více než 17 300 absolventů v letech 1920-2020
 • 81,30 % je úspěšnost přijetí absolventů naší Obchodní akademie na vysoké školy v roce 2019
 • 86,78 % studentů maturitních oborů se dobrovolně během studia účastní mezinárodní certifikace digitálních dovedností ECDL
 • 95,83 % je úspěšnost studentů školy při skládání nepovinných státních zkoušek z psaní na klávesnici
 • 385 byl počet certifikátů, získaných žáky v různých kurzech ve školním roce 2018-2019
 • 158 firem z praxe spolupracuje s naší školou
 • 2 052 141 Kč jsou peníze, čerpané z dotací Evropské unie za období 2019-2021 na zlepšování podmínek ve vzdělávání a metodickou podporu učitelů
 • 2 036 477 Kč (77 315 EUR) jsou peníze, získané naší školou v projektech ERASMUS+ pro mobilitu žáků a učitelů za období 2018-2021
 • 43 učitelů garantuje kvalitní přípravu na zahájení profesní kariéry
 • 142 odborných seminářů se zúčastnili naši učitelé ve školním roce 2018/2019
 • více než 350 odborných workshopů jsme uskutečnili na základních školách v posledních 5 letech

 

NABÍDKA OBORŮ

 Maturitní obory, délka studia 4 roky:

 • Cestovní ruch
 • Obchodní akademie
  • zaměření Ekonomika sportu
  • zaměření Daně a finance
  • zaměření Zahraniční obchod
 • Veřejnosprávní činnost

 

Učební obory, délka studia 3 roky:

 • Cukrář
 • Kuchař - číšník
 • Prodavač - výroba a prodej lahůdek

 

NAŠE PRIORITY

 • příprava žáků na maturitní a závěrečné zkoušky
 • uplatnění absolventů v praxi, dobrá pozice na trhu práce v soukromém i veřejném sektoru, možnost samostatného podnikání
 • příprava na další studium na vyšších odborných a vysokých školách
 • možnost získání certifikátů počítačové gramotnosti ECDL a obchodní angličtiny a odborné angličtiny služeb cestovního ruchu

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY

 • pravidelné sportovní kurzy - lyžařský výcvik, cykloturistika a další
 • spolupráce při organizování závodů pro základní školy
 • účast na turnajích a středoškolských závodech, sportovní dny
 • nadstandardní sportovní vybavení využitelné i mimo vyučování (posilovny, sportovní areál u domova mládeže)

 

SPOLUPRÁCE, MOŽNOSTI

 • navazovaní kontaktů díky spolupráci se středními školami v zahraničí
 • odborné řízené stáže studentů, spolupráce s významnými podniky z okolí, přednášky odborníků z praxe
 • studentská firma - založení, vedení a uzavření skutečné firmy, příležitost využít zkušenosti s podnikáním již na střední škole
 • kurz znakové řeči, první pomoci, barmanský, baristický, carvingový

 

VYBAVENÍ, UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ

 • škola zajišťuje ubytování ve vlastním domově mládeže s celkovou kapacitou 79 lůžek
 • ve stejném objektu škola zajišťuje také celodenní stravování
 • moderně vybavené počítačové učebny, využití multimediální techniky ve výuce, přístup na internet i v době osobního volna
 • kvalitní kariérové a výchovné poradenství

 

MIMOŠKOLNÍ AKCE

 • pravidelné návštěvy kulturních představení, zapojení školy do projektu Jeden svět, podílení se na charitativních projektech a dobročinných sbírkách
 • účasti na soutěžích různého zaměření nabízející srovnání s jinými středními školami
 • adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
 • každoroční jazykové zájezdy do zemí Evropské unie

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie - daně a finance)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie - ekonomika sportu)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie - zahraniční obchod)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Cestovní ruch)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač - výroba a prodej lahůdek)

Spolupracující firmy

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
1. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
7. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 1 1. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
19. místo - ústřední kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 3
2. místo - ústřední kolo Já Studentská firma roku
2. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
14. 3. 2019 - 20. 3. 2019
1. 11. 2013 - 6. 11. 2013
18. 10. 2010 - 21. 10. 2010
3. 5. 2006 - 5. 5. 2006
13. 12. 2001 - 17. 12. 2001
22. 9. 1998 - 22. 9. 1998
Projekt podporují: