65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství.

Žáci se seznámí s technologií přípravy běžných i technologicky náročných jídel a ovládají základní techniky obsluhy. Dokáží posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a jejich vhodnosti pro technologické zpracování. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání. Mají osvojeny zásady správné výživy.

Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, zvládat elektronickou evidenci tržeb. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Nosnými předměty jsou potraviny a výživa, stolničení, stroje a zařízení, technologie a odborný výcvik.

1. ročník

- carvingový kurz (ozdobné vyřezávání květinových motivů z ovoce a zeleniny, příprava dekorací slavnostních tabulí)

2. ročník

- baristický kurz (teoretické i praktické seznámení s filozofií kávy, základní techniky přípravy různých druhů kávy)

3. ročník

- barmanský kurz (seznámení s nápojovou gastronomií a příprava míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů)

 

Projekt podporují: