36-66-H/01 Montér suchých staveb

Montér suchých staveb

INFORMACE O STUDIU

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
  1 rok /zkrácené studium pro absolventy SOU nebo SŠ/
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
  výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce
Dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem
  • motivační stipendium 1 000 Kč měsíčně
Projekt podporují: