78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum

Ve školním roce 2020/2021 budeme přijímat 30 uchazečů.

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou je určeno zájemcům o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, rozšířené studium cizích jazyků. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům všeobecného středoškolského vzdělání. Tento základ je rozšířen o výchovy, studium českého a cizích jazyků, nebo humanitních oborů. Nedílnou součástí jsou i základy odborného pedagogického vzdělávání. Tento obor je určen budoucím zájemcům o vysokoškolské studium na pedagogických nebo filozofických fakultách. Absolventi se mohou také uplatnit jako kvalifikovaní pedagogové volného času nebo asistenti pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb.

Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky (písemné testy z českého jazyka a matematika). Pro přijetí je nutný dobrý zdravotní stav – potvrzení lékaře na formuláři/přihlášce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,6% (86,8) 33,9% (45,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 26,7% (83,2) 32,7% (44,4) 54,5% (96,6%) 47,5% (3,4%)
2018 14,0% (66,3) 13,2% (33,7) 28,1% (88,2%) 100% (0%)
2017 81,5% (86,3) 74,8% (69,2) 44,5% (93,8%) 55,5% (3,1%)
2016 39,0% (79,0) 35,0% (55,5) 39,0% (93,3%) 30,1% (6,7%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 66,7% (62,6) 66,7% (29,2) 66,7% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (68) 75,6% (56,9) 69,3% (96,8%) 100% (0%)
2019 30,5% (62) 42,2% (51,0) 77,3% (97,1%) 60,2% (2,9%)
2018 19,2% (60) 18,4% (39,8) 84% (97,1%) 100% (0%)
2017 23,3% (62) 25,6% (53,2) 79,1% (97,1%) 62,8% (2,9%)
2016 82,6% (73) 77,3% (62,0) 50% (93,8%) 34,1% (6,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: