škola | Krnov (okres Bruntál)

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škole je škola s dlouholetou tradicí, která vás bude bavit! 

Naším cílem je vytvoření školy jako místa pro seberealizaci žáka i učitele, školy pracující, pomáhající a partnerské s důrazem na etické normy.

Nabízíme:

- bezpečné prostředí pro žáky, podporující jejich sebedůvěru
- profilaci díky volitelným předmětům
- spolupracující a kvalifikovaný sbor
- možnosti rodičů sledovat hodnocení a absenci dětí prostřednictvím systému EDUPAGE
- praxe v mateřských školách, školních družinách a nemocnicích
- projektové dny
- pěvecký sbor Ars Voce
- divadelní soubor Červiven
- možnost pobývat, studovat a cvičit hru na klavír ve škole do 18 hodin
- adaptační kurzy pro první ročníky
- jazykové a poznávací zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska a Polska
- lyžařské, vodácké kurzy a kurzy plavání
- dvě učebny informatiky, jazykovou laboratoř, nově vybavené odborné učebny pro výuku ošetřovatelství a chemickou laboratoř
- vybavenou tělocvičnu a posilovnu
- školní výdejnu a školní bufet
- ubytování pro dojíždějící žáky na domově mládeže
- školní knihovnu
- relaxační místnost

Škola nabízí vzdělání ve třech oborech:

53-41-M/03   Praktická sestra

75-31-M/01   Předškolní a mimoškolní pedagogika

78-42-M/03   Pedagogické lyceum

Všechny zájemce o studium i jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 14. ledna od 15 hodin. V případě nepříznivé epidemické situace bude zvolen náhradní termín nebo způsob realizace. Můžete si školu nejen prohlédnout, ale také nanečisto projít ověřením talentu a zkonzultovat své výsledky s pedagogy školy.

 

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: Pedagogické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.4 3. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. CH)
2017 0.5 2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
40. místo - ústřední kolo Eustory
16. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
16. 10. 2017 - 20. 10. 2017
4. 1. 2011 - 6. 1. 2011
8. 1. 2007 - 10. 1. 2007
8. 10. 2002 - 11. 10. 2002
18. 5. 1999 - 19. 5. 1999
21. 9. 1998 - 21. 9. 1998
Projekt podporují: