75-41-M/01 Sociální činnost

Sociální pracovník

Profil absolventa

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem a dospělým. Bude mít vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence. Navíc studiem získá absolvent odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Uplatnění absolventa oboru sociální činnost

Možnosti uplatnění:

 • denní, týdenní stacionáře
 • osobní asistence v terénních službách a ve speciálních školách
 • pečovatelská služba
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • denní centra
 • raná péče o děti se zdravotním postižením
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • azylové domy
 • noclehárny
 • sociálně aktivizační služby
 • sociálně terapeutické dílny
 • služby následné péče
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • chráněné bydlení
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru sociální činnost

Absolventi oboru sociální činnost mohou pokračovat ve studiu k získání odborné způsobilosti pro výkon práce sociálního pracovníka na vyšší odborné škole (obory sociální práce a sociální pedagogika), nebo na vysoké škole v bakalářském či magisterském programu (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, sociální patologie, sociální politika, sociální a charitativní práce, management sociálních služeb, etika v sociální práci, regionální rozvoj a veřejná správa).

Sociální pracovník se uplatní ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb, státní správě, ve zdravotnictví (na odděleních dlouhodobě nemocných, v psychiatrických léčebnách), v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, poradnách pro rodinu s dětmi, občanských poradnách, dětských domovech, jako pracovník komunitního centra, linky důvěry, sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, sociální pracovník ve vězeňství či resocializační pracovník.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,8% (47,4) 17,7% (16,7) 7,3% (64,3%) 100% (0%)
2019 10,4% (52,6) 6,7% (10,6) 12,6% (58,3%) 17,0% (25%)
2018 21,6% (52,6) 17,6% (17,0) 58,8% (78,6%) 39,9% (14,3%)
2017 17,3% (43,2) 19,3% (16,8) 6,7% (35,7%) 29,3% (21,4%)
2016 68,2% (70,5) 44,6% (36,8) 45,3% (73,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,6% (48) 25% (22,8) 34,8% (68,8%) 100% (0%)
2019 45,2% (56) 39,5% (34,1) 29,3% (64,3%) 19,1% (21,4%)
2018 41,4% (55) 42,7% (31,1) 35,0% (64,7%) 34,4% (17,6%)
2017 32,5% (53) 27,9% (37,8) 44,2% (70,6%) 38,3% (17,6%)
2016 68,7% (63) 74,7% (50,0) 63,3% (81,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: